USD32,30
EURO35,12
GBP41,55
EURO/USD1,08
BIST10.407,31
Petrol81,92
GR. ALTIN2.406,80
BTC67.368,59
ETH3.484,35

Mavi Giyim’den (MAVI) Genel Kurul kararı!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) tarafından tarafından 28 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde olağan Genel Kurul çağrısı hakkında açıklama yapıldı.

Mavi Giyim'den (MAVI) Genel Kurul kararı! HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

Açıklamada şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 25 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 11:00, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 34418 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacağı belirtildi.

Gündem maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 – 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması
4 – 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 – Şirket’in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 – Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’nda yapılan değişikliğin görüşülmesi ve onaya sunulması
9 – Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
10 – Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
13 – Denetçi seçimi
14 – Yönetim Kurulu’nun, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)’dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)’na yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin gündemin 6 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması
15 – Şirket’in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 – Dilek ve temenniler

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

Popüler Haberler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir