USD32,30
EURO35,13
GBP41,60
EURO/USD1,08
BIST10.409,73
Petrol82,10
GR. ALTIN2.405,23
BTC67.424,50
ETH3.486,99

Logo Yazılım’dan (LOGO) Genel Kurul kararı!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) tarafından 10 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Pay Geri Alımı hakkında açıklama yapıldı.

Logo Yazılım'dan (LOGO) hisse geri alım açıklaması HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

Açıklamada 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 11.00’de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze – Kocaeli /Türkiye adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verildiği belirtildi.

Gündem maddeleri

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 – Bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin denetim raporunun okunması,
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
5 – 2023 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 – Yönetim Kurulunun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılması konusundaki önerisinin, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin yeni döneme ait ücret ve huzur haklarının tespiti,
8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen 2024 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması,
9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygun olarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – Şirketin 2023 yılı hesap döneminde yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yardım ve bağış üst sınırının belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
12 – Şirket paylarının geri alım programı kapsamında, payların geri alımına ilişkin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
13 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun Genel Kurulun onayına sunulması,
14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 – Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre, Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 – Dilekler ve kapanış.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 10.05.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 11.00’de, şirket merkezimizin bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Caddesi No: 609/1 Gebze – Kocaeli /Türkiye adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

Popüler Haberler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir