-->
USD32,24
EURO34,99
GBP41,12
EURO/USD1,09
BIST10.676,65
Petrol82,30
GR. ALTIN2.420,18
BTC69.073,23
ETH3.744,97

İdeal Finansal’dan bedelli sermaye artırımı kararı

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde şirketin özkaynak yapısını güçlendirmek, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, mevcut iştiraklerine ve yeni yatırımlara finansman sağlamak amacıyla 9.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında 9.500.000 TL artırılarak 19.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa resmi twitter hesabını takip etmek için tıklayınız.

KAP Açıklaması

Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak, mevcut iştiraklerine ve yeni yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 60.000.000 (Altmışmilyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla;

1. Şirketimizin 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası artırılarak 19.000.000 (Ondokuzmilyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına,

2. Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının pay başına 20.-TL bedel üzerinden kullandırılmasına;

3. Arttırılan 9.500.000 (Dokuzmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerli 9.500.000 adet payın, tamamının (B) grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;

4. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

5. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar için (B) Grubu hamiline yazılı pay, (B) grubu hamiline yazılı paylar için (B) grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

6. Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

7. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Borsa’da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa’da halka arz edildiği 2 (iki) günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalamasından aşağı olmamak üzere Şirketimizin (A) grubu imtiyazlı pay sahibi ve yönetim kurulu başkanı Namık Kemal GÖKALP tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağına ilişkin Namık Kemal GÖKALP’ten taahhütname alınmasına,

8. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal GÖKALP’e yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir