USD32,54
EURO34,81
GBP40,50
EURO/USD1,07
BIST9.720,51
Petrol87,99
GR. ALTIN2.444,10
BTC64.925,88
ETH3.198,94

Ditaş Doğan bedelli oranını değiştirdi!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) tarafından 11 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde bedelli sermaye artırımı kararına ilişkin açıklama yapıldı.

DITAS bedelli 2023

Açıklamada daha önce % 117,65 olarak açıklanan bedelli oranının %100 olarak revize edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

Yönetim Kurulumuz’un 11.09.2023 tarihli (bugün) toplantısında;

Şirket Yönetim Kurulu’nun “Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı” konulu 19.06.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı Kararı’nda; diğer hususların yanı sıra, özetle; 100.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.500.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 50.000.000,- Türk Lirası (% 117,65 oranında) arttırılarak 92.500.000,- Türk Lirası’na çıkarılmasına karar verildiği görülerek;

1. Şirket Yönetim Kurulu’nun 50.000.000,- Türk Lirası tutarında (% 117,65 oranında) bedelli sermaye artırımına ilişkin ve “Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı” konulu 19.06.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı Kararı’ndan rücu edilmesine,

2. Bedelli sermaye artırım tutarının 42.500.000,- Türk Lirası (% 100,00 oranında) olarak belirlenmesine; bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye’ başlığını taşıyan 6 ncı maddesinin Şirket Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden; 100.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.500.000,- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin; yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 42.500.000,- Türk Lirası (% 100,00 oranında) arttırılarak 85.000.000,- Türk Lirası’na çıkarılmasına,

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-5.1 sayılı ‘İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin ‘İzahnamede yer alacak finansal tablolar’ başlıklı 11 inci maddesi kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmuş olan 19.06.2023 tarihli izahnamenin; bağımsız denetimden geçmiş son üç yıllık finansal tabloların yanı sıra 2023 yılı altı aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesine,

4. Şirket’in % 68,24 oranında doğrudan ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından; nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

– Şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 27.758.120,- Türk Lirası tutarındaki ‘sermaye avansı’ ile

– İşbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi sonrasında, Şirket hesaplarına ilave ‘sermaye avansı’ intikal ettirilmesi halinde söz konusu avansların

tamamının yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına,

5. Artırılacak 42.500.000,- Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1,- Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 42.500.000 adet payın, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak, kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,

6. İşbu sermaye artırımında ihraç edilerek payların, ‘borsada işlem gören’ nitelikte oluşturulmasına,

7. Yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,- Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,- Türk Lirası olarak belirlenmesine,

8. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

9. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası’nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

10. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasa’da halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların, Borsa’da halka arz süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, Borsa’da halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, Şirket hâkim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen 11/09/2023 tarihli ‘Satınalma Taahhütnamesi’ kapsamında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına,

11. İhraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına,

12. İşbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı ‘Pay Tebliği’nin 33 üncü maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu Karar eki ‘Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu’nun onaylamasına ve kamuya açıklamasına,

13. İşbu sermaye artırımından elde edilecek fonun Şirketin mevcut sermayesini aşmaması; işbu Karar eki ‘Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor’ tarihi itibarıyla Şirketin Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu itibarla mezkûr sermaye artırımından sağlanacak fonun Şirketin ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun ödenmesinde kullanılmayacak olması nedenleriyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı ‘Pay Tebliği’nin 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası kapsamında “önemli nitelikte işlem” mahiyetinde bir işlemin söz konusu olmadığına,

14. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

karar verilmiştir.

Tüm DITAS haberleri için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://rotaborsa.com/etiket/ditas-hisse-haberleri/

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir