USD32,69
EURO34,90
GBP41,41
EURO/USD1,07
BIST10.420,46
Petrol83,06
GR. ALTIN2.450,54
BTC66.791,49
ETH3.482,46

Zorlu Enerji’den bedelli sermaye artışına ilişkin açıklama

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde bedelli sermaye artışına ilişkin açıklama yapıldı.

“Şirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi neticesinde, 19.01.2023 tarih ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen artış oranının %100 olarak yeniden belirlenmesine, bu suretle;

27.09.2022 tarihinde kamuya açıkladığımız 26.09.2022 tarihli ve 2022/40 sayılı Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde; Şirketimizin, orta ve uzun vadeli planlarında, ek işletme sermayesinin sağlanması, finansal borçların anapara ve faiz ödenmek suretiyle azaltılması, mevcut tedarikçi ödemelerinin yapılması ile faaliyetlere ilişkin gereken yatırımların yapılması suretiyle fon kaynağı yaratılması amacı ile; Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000,00- TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%100 oranında) artırılarak 5.000.000.000,00-TL (Beşmilyar Türk Lirası)’ye çıkarılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

Zorlu Holding AŞ’nin 31/01/2023 tarih ve 2023/6 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına;

Korteks Mensucat ve Ticaret AŞ’nin 31/01/2023 tarih ve 2023/6 yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle, sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye avansı ödemesinden karşılanmasına;

Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu’nun 31/01/2023 tarih ve 2023/6 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ’ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

Sermaye artırım işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin ifası için yönetime yetki verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.”

Popüler Haberler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir