USD32,82
EURO35,66
GBP42,42
EURO/USD1,09
BIST11.099,81
Petrol81,19
GR. ALTIN2.535,74
BTC66.991,40
ETH3.474,19

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü kararı tescil edildi!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) tarafından 6 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Hakkında açıklama yapıldı.

Vestel Beyaz Eşya'dan (VESBE) Yatırımların Finansmanı hakkında açıklama HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

Açıklamada Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29.05.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında 25 Temmuz 2024 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 0,7259260 TL, net 0,6533334 TL temettü dağıtılmasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;

Gündem Maddeleri
1 – Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması
5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi
7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, haklarında SPK’dan olumsuz görüş gelmediği takdirde Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın bağımsız üye olarak seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
8 – 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması
9 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, saat 12:30’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

• 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına,

• Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,

• Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak saptanmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Bekir Cem Köksal ve Sn. Mümin Cengiz Ultav’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,

• 2024 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 80.000 TL net üyelik ücreti (huzur hakkı) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,

• Yönetim Kurulu’nun 03.05.2024 tarihli kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihine ilişkin teklifinin kabul edilmesine,

• Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

• Şirketin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,

• 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,2’si olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul’a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

Popüler Haberler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir