USD28,90
EURO31,46
GBP36,78
EURO/USD1,09
BIST8.026,27
Petrol79,56
GR. ALTIN1.924,33
BTC38.767,14
ETH2.099,59

Mega Polietilen’den sermaye artırımı açıklaması

featured

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) tarafından 22 Eylül 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Tahsisli Sermaye Artırmı Kurul Başvurusu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada tahsisli sermaye artırımı için SPK başvurusunun yapılmasına karar verildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

Şirket Yönetim Kurulu 25.08.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve hissedarı Sayın Eda ÖZHAN’ın, son iki yıldır işletme sermayesi ihtiyaçları için Şirketimize kullandırmış olduğu, tamamı nakden ödenen ve halen ortaklara borçlar hesabında takip edilen ve hiçbir surette faiz veya vade farkı işletilmemiş olan tutarın, Şirket sermayesine eklenerek Şirketimizin sermaye ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla;

1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, esas sözleşmemizde 1.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı nakden karşılanmak üzere, 250.000.000,- TL’den 275.000.000,- TL’ye artırılmasına,

2. Esas sözleşmemizin 6’ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına,

3. Yeni ihraç edilecek 25.000.000,- TL nominal değerli payların tamamının, her biri 1,- TL itibari değerde toplam 25.000.000 adet hamiline yazılı (B) grubu pay olarak çıkarılmasına,

4. Söz konusu (B) grubu payların “Borsada İşlem Gören” nitelikte oluşturulmasına,

5. Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda ÖZHAN’ın muhtelif tarihlerde Şirketimize nakit olarak koyduğu fonların sermayeye dönüştürülmesi amacıyla, yeni çıkarılacak 25.000.000,- TL nominal değerli payların Sayın Eda ÖZHAN’a tahsis edilmesine ve daha önce yatırılan ve halen ortaklara borçlar hesabında takip edilen fonun, belirlenecek satış fiyatı sebebiyle ihraç edilecek pay adedini karşılamaması durumunda, kalan payların tamamının aynı fiyattan yine Sayın Eda ÖZHAN tarafından taahhüt edilerek kendisine nakit karşılığı satılmasına,

6. SPK’nın onayı çerçevesinde, tahsisli sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 1,- TL nominal değerli her bir payın satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 maddesinde belirlenen baz fiyatın alt sınırından belirlenmesine,

7. Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

8. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’ nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi olarak çıkarılmasına,

9. SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13’üncü maddesinin 4. Fıkrasında yer alan “Payları borsada işlem gören ortaklıkların sermaye artırımı suretiyle halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri pay satışının borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirilmesi zorunludur” hükmü kapsamında tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirilmek üzere gerekli başvuruların yapılmasına,

10. Sayın Eda ÖZHAN tarafından konan ve Şirket olağan faaliyetlerinin finansmanında kullanılan fonlara ilişkin olarak hazırlanan “Fon Kullanım Yeri Raporu”nun onaylanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tüm MEGAP hisse haberleri için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://rotaborsa.com/etiket/megap-hisse-haberleri/

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir