USD33,09
EURO36,30
GBP43,11
EURO/USD1,09
BIST11.134,08
Petrol85,17
GR. ALTIN2.616,14
BTC63.969,72
ETH3.390,24

Ditaş Doğan (DITAS) temettü kararını açıkladı!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) tarafından 6 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde genel kurul kar payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

Ditaş Doğan (DITAS) temettü kararını açıkladı! HABERLER, Piyasa Haberleri Rota Borsa

Açıklamada SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK’nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

– SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK’nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri”, “Dönem Vergi Gideri” ve “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” birlikte dikkate alındığında 16.151.651-Türk Lirası tutarında “Net Dönem Zararı” oluştuğu,

– Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 47.516.065,40-Türk Lirası dönem zararı ortaya çıktığı,

görülerek,

– SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

– Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)’na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 47.516.065,40-Türk Lirası tutarında “Net Dönem Zararı” oluştuğu; bu tutarın Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları” hesabına alınması,

– SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarına göre 16.151.651- Türk Lirası tutarındaki “Net Dönem Zararı”‘nın “Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları” hesabına alınması,

– VUK’a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması,

-SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına paralel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması

hususlarının birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

İlişkin Yönetim Kurulu’nun teklifi Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Popüler Haberler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir