USD33,04
EURO35,99
GBP42,99
EURO/USD1,09
BIST11.064,85
Petrol85,27
GR. ALTIN2.559,84
BTC59.930,70
ETH3.193,92

Alarko Carrier (ALCAR) temettü kararı tescil edildi!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) tarafından 23 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 15.05.2024 Tarihli Genel Kurul Tescili hakkında açıklama yapıldı.

Alarko Carrier (ALCAR) temettü kararı tescil edildi! HABERLER, Gündemdekiler, Şirket Haberleri Rota Borsa

Açıklamada Şirketin 15.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.06.2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan net dönem zararı 411.416.305 TL, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise net dönem zararı 70.377.104,77 TL olduğundan söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle temettü dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer kararlar şu şekilde olmuştu;

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 15.05.2024 tarihinde, saat 15.00’te, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 14.05.2024 tarih ve 96794455 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN’in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 19.04.2024 tarih ve 11066 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 19.04.2024 tarih 14238 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.078.260,49 TL olan 907.826.049 payın temsilen, toplam itibari değeri 171 TL olan 17.100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı NİV GARİH, Yönetim Kurulu Üyesi BAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş’yi temsilen SELÇUK ŞAHİN’in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.

2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU’nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu’na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS’ı, Tutanak Yazmanlığı’na NİLAY FULYA KURUTÇU’yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL’ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerin bulunmadığı toplantı başkanı tarafından Genel Kurul’a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul’a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’yi temsilen SELÇUK ŞAHİN tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. 2023 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.

6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. 2023 yılında yapılmış olan bağışların tutarının 3.776.842 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

8. 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 10.000.000,-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

· Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan net dönem zararı 411.416.305 TL, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise net dönem zararı 70.377.104,77 TL olduğundan söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığına,

· Bu nedenle kar dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin ve imza yetkilerinin iptaline, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Niv GARİH, Ümit Nuri YILDIZ, Muriel Makharine TOPPAZZİNİ ve Sathya Moorthi DEVARAJAN, bağımsız üye olarak Sıla BAŞARAN ve Bedriye Banu KÖKER’in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler Bedriye Banu KÖKER ve Sıla BAŞARAN’a aylık brüt 40.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

SPK’nın 19.03.2024 tarihli yazısı ile Bedriye Banu Köker ve Sıla Başaran hakkında olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi iletildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, “Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla” Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına oybirliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

15. Dilek ve temennilere geçildi. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Hamza İnan söz alarak, açık ve şeffaf yönetim için ve yapılan bağışlar için teşekkür ederek, hissedarlara bedelsiz hisse dağıtımı yapılıp yapılmayacağını sordu. Yönetim Kurulu başkanımız Niv Garih, şu an için bu yönde bir plan olmadığını ancak konunun her sene değerlendirileceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih’e tutanakla teslim edilmiştir

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

Popüler Haberler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir